Verjaardagen Vittoria en Fleur

  Visie

  De Nicolaasschool is een school met een eigen, katholieke identiteit, waar kinderen centraal staan. Er heerst een sfeer waarin het kind zich veilig voelt. Een omgeving van saamhorigheid en openheid, wat een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Hiervoor draagt een team zorg dat elke vorm van positieve inzet van het kind waardeert en nauw samenwerkt met de ouders/verzorgers die binnen de school een actieve rol spelen.

  Tijdens studiedagen is de visie van de Nicolaasschool op papier gezet. Er zijn vijf pijlers waar de school op steunt. Bij elke pijler wordt kort omschreven wat deze inhoudt.


  ONDERWIJS  LEERLINGEN IDENTITEIT
  • zorg voor kinderen staat centraal
  • kunnen en mogen zichzelf zijn
  • staan voor waarden en normen
  • meer dan alleen kennisoverdracht
  • worden uitgedaagd zelf te ontdekken
  • respect hebben voor elkaar
  • openstaan voor vernieuwingen
  • worden goed begeleid en gevolgd
  • oog hebben voor andere opvattingen
  • werken aan meetbare en niet-meetbare resultaten
  • kunnen zich ontwikkelen op hun eigen niveau
  • kennisnemen van bijbelverhalen en rituelen

  • vinden op school een luisterend oor
  • het houden van vieringen met elkaar
   
  • wordt veiligheid en geborgenheid geboden
   

   

  TEAM  OUDERS/VERZORGERS
  • heeft aandacht voor het unieke in elk kind
  • worden gezien als serieuze gesprekspartners
  • werkt aan eenheid en het onderhouden ervan
  • worden duidelijk geïnformeerd
  • staat open voor positieve en negatieve kritiek
  • verdienen waardering voor hun inzet
  • heeft een voorbeeldfunctie als volwassene
   

   

  copyright 2013 Nicolaasschool | Hazeweg 3 | 2441 AD | Postbus 3008 | 2440 AA | Nieuwveen

  tel. 0172-538854 | info@stnicolaasschool.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |